Home

Aan- en verkoop onderneming

Aan de keuze om een bedrijf te kopen of juist te verkopen gaat een intensief proces vooraf. Natuurlijk draait het vooral om de financiële kant van het verhaal. Niet zelden spelen echter ook emoties een grote rol. Een levenswerk doet niemand ‘zomaar' van de hand. Een serieuze, verkopende ondernemer wil zeker weten dat zijn of haar bedrijf (en het personeel!) in goede handen blijft. Ook is het belangrijk dat er een goede prijs wordt geboden. Een koper daarentegen is juist geïnteresseerd in de ‘gezondheidstoestand' van het aan te kopen bedrijf. Hij wil zeker weten dat hij niet wordt afgescheept met een ‘kat in de zak'. Met andere woorden: de belangen zijn groot, voor beide partijen. Een onafhankelijke partner is gewenst. RietvelddeJong wil dit graag voor u zijn. Wij beschikken over voldoende kennis en ervaring om een overname of verkoop in al zijn facetten te begeleiden.

Om tot een succesvolle transactie te komen, kunnen wij u ondersteunen op de volgende terreinen:

 • verkoopklaar maken van het bedrijf
 • in kaart brengen van de gewenste verkoopstructuur
 • vaststellen van het (potentiële) kopersprofiel
 • bepalen van de waarde van het bedrijf
 • ontwikkelen van de verkoop- en informatiememorandum (documenten om potentiële kopers mee te benaderen)
 • voeren van onderhandelingsgesprekken tussen de verkopende en kopende partij
 • opstellen van een intentieverklaring
 • uitvoeren van een due diligence onderzoek (een onderzoek naar de handel en wandel van een bedrijf)
 • gereedmaken van een letter of intent (LOI) en bewaken van de voortgang
 • opstellen van een definitieve koop- of verkoopovereenkomst
 • begeleiden van de notariële overdracht