Home

Personeel & Organisatie

Medewerkers zijn het kapitaal van uw organisatie. Dat maakt een professioneel beleid op het gebied van Personeel & Organisatie onmisbaar. Wij adviseren u graag op dit gebied en bieden ondersteuning op de volgende terreinen:

  • personeelsbeleid
  • employee benefits (werknemersvoordelen)
  • begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen
  • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures
  • werving en selectie
  • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter)
  • opstellen van personele regelingen (zoals kinderopvang)
  • opstellen van personeelsadvertenties
  • verzuimbegeleiding en re-integratie