Home

Privacy statement

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

RietvelddeJong kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van RietvelddeJong. RietvelddeJong kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • geboorte datum
  • telefoonnummer
  • vraag, uw verzoek tot informatie of uw verzoek tot hulp van een van onze producten of diensten.
  • verzoek tot hulp van een van onze providers genoemd op de website, zal aan hen worden door gezet
  • website en / of e-mailadres
  • banknummer

Daar waar nodig zal RietvelddeJong werken met een verwerkersovereenkomst.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

RietvelddeJong verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Een gegeven toestemming kunt u ook terugtrekken. Daarnaast kan RietvelddeJong uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van uw verzoek tot informatie of hulp van RietvelddeJong of de aan haar verbonden providers. Een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening van RietvelddeJong.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

RietvelddeJong bewaart uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

RietvelddeJong verstrekt uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van RietvelddeJong worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RietvelddeJong gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rietvelddejong.nl, RietvelddeJong zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Beveiligen

RietvelddeJong neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RietvelddeJong maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RietvelddeJong verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@rietvelddejong.nl.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met RietvelddeJong accountants en belastingadviseurs  opnemen via info@rietvelddejong.nl.