Home

Strategie & Organisatie

Zonder strategie is een succesvolle bedrijfsvoering praktisch onmogelijk. Dan zwalkt u stuurloos rond, meewaaiend met ieder willekeurig briesje, gebukt onder ‘de waan van de dag'. Met een heldere strategie - voorzien van concrete doelstellingen en prestatie-indicatoren - houdt u uw bedrijf op koers. U krijgt inzicht in de manier waarop uw bedrijf ‘het doet'. En u heeft aanknopingspunten om tegenvallende prestaties tijdig te beïnvloeden. Voorwaarde hierbij is wel dat de strategie door iedereen binnen uw bedrijf wordt gevolgd én geaccepteerd. Alle neuzen dienen dezelfde kant op te staan. In de praktijk blijkt dat soms een hele klus. U veroorzaakt misschien weerstand bij uw medewerkers, of de huidige structuur van uw onderneming blijkt niet geschikt voor het doorvoeren van de strategie. In al die gevallen kunt u een ervaren consultant van RietvelddeJong raadplegen. Samen zetten we uw bedrijf doelmatig én doeltreffend op de rit.

Een greep uit onze dienstverlening:

  • advisering en begeleiding bij het opzetten van uw bedrijf
  • analyse en optimalisatie van management informatie (o.a. analyse ondernemingsplan, missie en visie, strategie, doelstellingen en beleid m.b.v. de Balanced Scorecard)
  • advisering en begeleiding bij herstructurering vennootschappen of reorganisaties
  • begeleiding bij strategische (her)oriëntaties
  • begeleiding bij ondernemingsplannen en strategieën
  • ondersteuning van management (o.a. voeren interim-directie)
  • advisering over opzet administratieve organisatie en interne beheersing