Home

Thema-avonden

RietvelddeJong organiseerde op 11 december 2012 in hun presentatieruimte te Bergambacht een klantenavond met als thema: Commercieel succesvol in crisistijd. Als gastspreker nam Govert-Henk Mijnders de deelnemers mee door een scala aan praktische kansen.

De markt
Politieke veranderingen, economische ontwikkelingen, afnemend vertouwen en nog veel meer kansen en bedreigingen! Wat gaat u daarmee doen? Hebben we het over de crisis? Of zijn we bezig met de vele kansen?

Het doel
Insteek van Govert-Henk: Wij komen elke dag tien commerciële kansen tegen. En ziét u ze ook? Doelstelling was dat elke deelnemer naar huis gaat met minimaal drie concrete commerciële acties. En concreet betekende dat ze de volgende dag direct inzetbaar zijn.

De kansen
De opdracht was: als je een kans hoort die bij je past, noteer dan zo concreet mogelijk jouw actie voor morgen. Haal meer uit je bestaande klant: noteer bij wie je aan cross en up selling kan doen. En noteer een klant die zo tevreden over je is dat hij je kan voordragen bij een collega. Maak je offerte anders: Natuurlijk moeten de noodzakelijke onderwerpen erin staan. Maar gebruik vooral de taal van de klant. En laat de offerte nog door minstens 1 ervaren collega lezen. En bel de prospect na het schrijven van de offerte op en stel hem nog minimaal 2 vragen. Ook hier werd weer duidelijk: het gaat om aandacht geven aan de mens.

De oproep
We hebben veel nuttige tips opgedaan die geld gaan opleveren. Maar niet nadat je zelf in actie bent gekomen. De oproep aan het einde van de avond was dan ook heel stellig: ga nu doen wat je hebt opgeschreven en laat je niet beperken door ‘je eigen gevoel van terughoudendheid’ of door ‘de waan van de dag’. Het waren geen sterke verhalen maar acties voor meetbare resultaten!

Netwerken
Na afloop werd tijdens de borrel volop genetwerkt tussen de klanten van ons kantoor. De open sfeer zorgde voor goede contacten en uitwisseling van ervaringen en kaartjes.

Reacties deelnemers
Zeer positief.

Herhaling thema-avond op 13 mei 2013
Wegens het succes van de 1e avond is op 13 mei 2013 een soortgelijke avond georganiseerd, die eveneens als zeer positief werd gewaardeerd.

Thema-avonden ‘Starters van start!’ donderdagavond 14 november en maandagavond 2 december 2013

Als follow-up van onze deelname aan de KvK-Startersdag heeft RietvelddeJong twee thema-avonden 'Starters van start!' georganiseerd. Overweeg je een eigen bedrijf te starten of heb je al concrete plannen? Voor deze doelgroep organiseerde RietvelddeJong twee avonden een informatieve, inspirerende sessie over het ontwikkelen van plannen, commerciële kansen verzilveren én… starten! Informatie over evt. volgende sessies kan worden verkregen door te bellen met (0182) 64 54 54 of te mailen naar info@rietvelddejong.nl